profile

ชุติมา มั่นเหมาะ

เรียนประวัติศาสตร์ยังไงให้โลกจำ เรียนประวัติศาสตร์ยังไงให้สนุก "เรียนปนเล่น" เรียนประวัติศาสตร์byครูชุ

โรงเรียน: พิจิตรพิทยาคม

วิชา: ประวัติศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
11
อ่าน
8.7 k
ชอบ
185
นำไปใช้
44