profile

Natchanok Sritho

มาร่วมกันเปลี่ยนการเรียนให้เด็กนำความรู้ไปใช้ได้จริง กับการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน

โรงเรียน: ปลูกปัญญา

วิชา: คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เรียนรู้นอกห้องเรียน, สังคมศึกษา

ระดับชั้น: ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมต้น, มัธยมปลาย

เขียน
23
อ่าน
18 k
ชอบ
177
นำไปใช้
168