profile

อรนิภา ไทยแท้

ครูที่ชอบทำกิจกรรมในวิชาคณิตศาสตร์ของตัวเอง อยากให้นักเรียนชอบในวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียน: เซนต์คาเบรียล

วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
8
อ่าน
9.1 k
ชอบ
27
นำไปใช้
104
idea preview
15393
วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 13:47 น.