profile

พฤดี สายสังข์

อยากเรียนรู้เทคนิควิธีการสอน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้พร้อมความสนุกค่ะ

อาชีพ: ไม่ระบุอาชีพ

เขียน
2
อ่าน
1.7 k
ชอบ
8
นำไปใช้
33