profile

นางสาวรุจิดา สุขใส

ครูเคมี...ชอบสอนการทดลองและกระบวนการมากกว่าสอนเนื้อหา

โรงเรียน: หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

วิชา: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย, มัธยมต้น

เขียน
4
อ่าน
765
ชอบ
1
นำไปใช้
0