profile

Neerachar Sophol

คุณครู Freelance ชอบเป็นที่ปรึกษา ชวนคุย ชวนดูการ์ตูน ชวนวาดรูป ชอบศิลปะ

โรงเรียน: อาจารย์พิเศษ / NOEI1984 Art&Design Consultant

วิชา: คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย, มัธยมต้น, ประถมปลาย, อุดมศึกษา

เขียน
2
อ่าน
618
ชอบ
1
นำไปใช้
2