profile

วนิดา งอกงาม

อยากให้นักเรียนสนุก และได้ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน

โรงเรียน: ต้นกล้า

วิชา: คอมพิวเตอร์, ภาษาไทย

ระดับชั้น: ประถมต้น, ประถมปลาย

เขียน
1
อ่าน
519
ชอบ
2
นำไปใช้
7