profile

Thanawee Phongphasawat

โรงเรียน: เคยเป็นครูที่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม, Teach For Thailand รุ่นที่ 2

วิชา: คณิตศาสตร์, แนะแนว, พัฒนาลักษณะนิสัย, เรียนรู้นอกห้องเรียน

ระดับชั้น: มัธยมต้น

เขียน
2
อ่าน
15.2 k
ชอบ
120
นำไปใช้
112