เข้าสู่ระบบ
profile

ครูรัตติกาล ยศสุข

สอนไม่ค่อยเก่ง แต่อยากเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี

โรงเรียน: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31จังหวัดเชียงใหม่

วิชา: แนะแนว

ระดับชั้น: มัธยมปลาย, ประถมปลาย

เขียน
1
อ่าน
85
ชอบ
1
นำไปใช้
0
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline