profile

ณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์

คลั่งบอร์ดเกม มีห้องเล่นบอร์ดเกมของตัวเองในโรงเรียน สนุกกับการหาอะไรใหม่ๆ มาสอน

โรงเรียน: ดอนยางวิทยา

วิชา: คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: มัธยมต้น, มัธยมปลาย

เขียน
4
อ่าน
2.1 k
ชอบ
17
นำไปใช้
15