profile

Wilawan Thankaew

คุณครูสอนเคมี ชื่นชอบการเล่มบอร์ดเกม และจัดเต็มเวลาสอน :)

โรงเรียน: ชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"

วิชา: วิทยาศาสตร์, เคมี

ระดับชั้น: มัธยมต้น, มัธยมปลาย

เขียน
1
อ่าน
556
ชอบ
3
นำไปใช้
2