profile

Watsamon Srithanan

ครูที่ในห้องเรียนจะดีด ๆ แต่ในห้องพักจะ ง่วง ๆ

โรงเรียน: นารีนุกูล

วิชา: ภาษาญี่ปุ่น

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
2
อ่าน
1.2 k
ชอบ
16
นำไปใช้
10