profile

Kae Sudarat Pragobmai

ครู (มนุษย์ต่างดาว) สายจ๊วด ที่มาพร้อมกับการ์ดพลังเวทย์ และของวิเศษมากมายเต็มถุงผ้า ชอบชวนนักเรียนล้อมวงคุย และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเดม กิจกรรม สนุกกับการเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนผ่านการ Reflection

โรงเรียน: มักกะสันพิทยา

วิชา: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมต้น, มัธยมปลาย

เขียน
21
อ่าน
10.5 k
ชอบ
44
นำไปใช้
190