profile

Kru Yu

ชอบหยิบอักษรเรียงเป็นคำคล้องหรือเพลงเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด และสร้างสรรค์บอร์ดเกม

โรงเรียน: Tonkla School

วิชา: ภาษาไทย, เรียนรู้นอกห้องเรียน, พัฒนาทักษะ, พัฒนาลักษณะนิสัย, Coding

ระดับชั้น: ประถมต้น, ประถมปลาย

เขียน
1
อ่าน
293
ชอบ
5
นำไปใช้
0