profile

นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ

ครูเคมีจริงหรือ ?

โรงเรียน: แม่ใจวิทยาคม

วิชา: เคมี, วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย, มัธยมต้น

เขียน
1
อ่าน
186
ชอบ
0
นำไปใช้
0