profile

นางยุพาพักตร์ คล่องดี

เรียนฟิสิกส์กับครูกิ๊บน้อย

โรงเรียน: โรงเรียนกัลยาณวัตร

วิชา: ฟิสิกส์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
2
อ่าน
1.4 k
ชอบ
20
นำไปใช้
2