profile

นัฐวุฒิ สลางสิงห์

ครูคนนึงที่อยากเห็นห้องเรียนมีความหมาย

โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วิชา: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
5
อ่าน
3.5 k
ชอบ
14
นำไปใช้
99