profile

Nattawut Salangsingha

ครูคนนึงที่อยากเห็นห้องเรียนมีความหมาย

โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วิชา: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
1
อ่าน
1.2 k
ชอบ
6
นำไปใช้
51