profile

Martiny

มดงานตัวเล็ก แต่ความฝันใหญ่ 🥰

โรงเรียน: โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

วิชา: project , บูรณาการsoc sci hpe oct

ระดับชั้น: ประถมต้น

เขียน
1
อ่าน
373
ชอบ
3
นำไปใช้
2