เข้าสู่ระบบ
profile

จุฬินฑิพา นพคุณ

อาจารย์ ดร. หัวใจกุ๊กกิ๊ก ชอบแต่งนิทาน วาดรูป แต่งกลอน ทำงาน DIY  เขียนหนังสือ แต่งเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย และชื่นชอบแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กปฐมวัย 🔎📍💛ฝากติดตามผลงานทางวิชาการอื่นๆอีกมากมายของอาจารย์ เช่น บทความวิจัย บทความทางวิชาการ เพียง search ชื่อ และเข้าที่ google scholar 💌 Email : chulin30@hotmail.com

โรงเรียน: คณะครุศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิชา: การสอนแบบมอนเตสซอรี่ , การสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทไทย , การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

ระดับชั้น: อุดมศึกษา, อนุบาล

เขียน
17
อ่าน
12.4 k
ชอบ
303
นำไปใช้
66
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline