profile

Piyapachh Buachumm

สิ่งที่เราผ่านมาแล้วมันไม่โอเค เราก็ไม่อยากให้มีคนเจอแบบนั้นอีก #การศึกษาก็เช่นกัน

อาชีพ: Freelance ที่จะเอาตัวเองไปเรียนรู้ในสิ่งที่อยากเป็น

เขียน
7
อ่าน
1.5 k
ชอบ
3
นำไปใช้
9