profile

มิติ โอชสานนท์

ความถนัด : จิตวิทยาพัฒนาการ (วัยเรียน)

โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

วิชา: แนะแนว, ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น: ประถมปลาย, มัธยมต้น, มัธยมปลาย

เขียน
1
อ่าน
2.9 k
ชอบ
22
นำไปใช้
217