profile

Sasithorn Muengkwa (Amp)

สอนภาษาอังกฤษจ้า :)

โรงเรียน: แม่ตืนวิทยา

วิชา: ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น: มัธยมต้น, มัธยมปลาย

เขียน
3
อ่าน
2.4 k
ชอบ
7
นำไปใช้
27