profile

นายเอกลักษณ์ ผ่องใส

หัวใจการสอนของครูไม้เอก คือความสุขในการเรียนของนักเรียนทุกคน

โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

วิชา: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย, มัธยมต้น

เขียน
2
อ่าน
351
ชอบ
1
นำไปใช้
2