profile

Grace Nonthiya Wangkeeree

อยากเป็นครูที่สอนเด็กแล้วเด็กรู้สึกสนุก

โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิชา: สังคมศึกษา

ระดับชั้น: มัธยมต้น

เขียน
0
อ่าน
0
ชอบ
0
นำไปใช้
0

ยังไม่มีข้อมูล