profile

Pattarapon Singhakulpitak

ครูผู้ชื่นชอบในการหากิจกรรมเจ๋ง ๆ มาใช้ เพื่อให้ภาษาไทยกลายเป็นวิชาแสนสนุกสำหรับชั้นเรียน :)

โรงเรียน: โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)

วิชา: ภาษาไทย

ระดับชั้น: ประถมปลาย, มัธยมต้น

เขียน
3
อ่าน
2.8 k
ชอบ
5
นำไปใช้
19