profile

Khomsan Jansorn

ครูคม แนวทางการสอน "ครูผู้สร้างนวัตกร"

โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

วิชา: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
2
อ่าน
3.4 k
ชอบ
12
นำไปใช้
8