profile

Teacher Champ Chelsea

การปลูกฝังให้เด็ก เกิดความรักในการเรียนรู้ คือหัวใจความเป็นครูของผม

โรงเรียน: มหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง)

วิชา: ภาษาไทย, สังคมศึกษา

ระดับชั้น: มัธยมต้น

เขียน
9
อ่าน
5.9 k
ชอบ
64
นำไปใช้
44