profile

Nasibah Yueroh

Kru Bah TFT #นาซีบะห์ผู้รักเด็กที่สุดในโลก

โรงเรียน: โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย

วิชา: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมต้น

เขียน
3
อ่าน
4 k
ชอบ
26
นำไปใช้
7