profile

ชุติมา มั่นเหมาะ

เรียนประวัติศาสตร์ยังไงให้โลกจำ เรียนประวัติศาสตร์ยังไงให้สนุก "เรียนปนเล่น" เรียนประวัติศาสตร์byครูชุ

โรงเรียน: พิจิตรพิทยาคม

วิชา: สังคมศึกษา

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
2
อ่าน
617
ชอบ
3
นำไปใช้
2