profile

Techin Techintananan

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผู้เห่อบอร์ดเกม และปลื้มเปรมกับเทคนิคการสอนของคุณครูคนเก่ง :D

อาชีพ: นักศึกษา

เขียน
4
อ่าน
1.2 k
ชอบ
10
นำไปใช้
3