profile

คุณครูวิภาวินี พันธุตา

รอยยิ้มของเด็กๆ คือกำลังใจ ที่ผลักดัน ให้สร้างกิจกรรมใหม่ๆ สอนให้เขา "ดีและเก่ง" ทั้งตำราเเละการดำเนินชีวิต เพื่ออนาคตของพวกเขา :)

โรงเรียน: โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

วิชา: ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น: มัธยมต้น, มัธยมปลาย

เขียน
1
อ่าน
291
ชอบ
3
นำไปใช้
0