profile

จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์

ครูภาษาไทย สอนเด็กพิเศษ

โรงเรียน: โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วิชา: ภาษาไทย

ระดับชั้น: มัธยมต้น

เขียน
4
อ่าน
8.3 k
ชอบ
147
นำไปใช้
136