profile

นางสาวทิพาพร วงค์คำ

รักที่จะเรียนรู้

โรงเรียน: บ้านน้ำคา

วิชา: คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, พลศึกษา, สุขศึกษา

ระดับชั้น: ประถมปลาย

เขียน
2
อ่าน
1.8 k
ชอบ
19
นำไปใช้
8