เข้าสู่ระบบ
profile

ชญาภา ลีวรรณ

ชื่อ ชญาภา ลีวรรณ ชื่อเล่น ชมพู่ สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โดย สสวท. ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โรงเรียน: โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

วิชา: คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
8
อ่าน
75.2 k
ชอบ
84
นำไปใช้
41
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline