profile

นพมาศ คำแสน

มนุษย์ครู ที่บางครั้งรับบทเป็นนักเรียน นักเขียน นักอ่าน นักวิ่งและอื่นๆอีกมากมาย

โรงเรียน: พระแท่นดงรังวิทยาคาร

วิชา: ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น: มัธยมต้น

เขียน
7
อ่าน
1.4 k
ชอบ
0
นำไปใช้
8