profile

เนตรชนก สังเกตุชน

ครู Eng โรงเรียเอกชน อยากแบ่งบันแนวทางการสอนแนวครูเอกชนค่ะ

โรงเรียน: มนตรีศึกษา

วิชา: ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น: ประถมปลาย, มัธยมต้น

เขียน
1
อ่าน
194
ชอบ
0
นำไปใช้
0