profile

มนตรี ลาภตระการ

ครูมน ชอบหาเทคนิคการสอนใหม่ๆ สื่อการสอนน่าสนใจ เพื่อทำให้ห้องเรียนคณิตศาสตร์เป็นห้องที่นักเรียนรัก

โรงเรียน: โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมต้น, มัธยมปลาย

เขียน
1
อ่าน
544
ชอบ
2
นำไปใช้
4