เข้าสู่ระบบ
profile

ความพอเพียง คือสุขที่เพียงพอ

เน้นปฎิบัติจริง

โรงเรียน: โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ29)

วิชา: วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, ดนตรี, แนะแนว, เรียนรู้นอกห้องเรียน, พัฒนาทักษะ, พัฒนาลักษณะนิสัย

ระดับชั้น: ประถมปลาย

เขียน
1
อ่าน
34
ชอบ
0
นำไปใช้
0
icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline