profile

Preechaphol Kampangthip

ครูสอนเด็กชนบท ผู้นำเรื่องราวนอกห้องเรียนมาเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้

โรงเรียน: โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา

วิชา: สังคมศึกษา, เรียนรู้นอกห้องเรียน

ระดับชั้น: มัธยมต้น, ประถมปลาย

เขียน
1
อ่าน
863
ชอบ
5
นำไปใช้
6