profile

Suriyan Panyatong

ครูที่ชอบมองหาไอเดียใหม่ๆผ่านทุกความเป็นไปไม่ได้

โรงเรียน: โรงเรียนชื่อดังย่านบางกะปิที่มีที่ดิน51ไร่

วิชา: สังคมศึกษา

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
26
อ่าน
13.3 k
ชอบ
59
นำไปใช้
89