profile

ธเนศ ศิรินุมาศ

หนึ่งในทีม insKru ที่ชอบผุดไอเดียใหม่ ๆ มาไว้ส่งต่อ

โรงเรียน: insKru

วิชา: เรียนรู้นอกห้องเรียน, พัฒนาทักษะ

ระดับชั้น: ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมต้น, มัธยมปลาย

เขียน
24
อ่าน
31.8 k
ชอบ
70
นำไปใช้
395