profile

ฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล

ครูไทยในทุ่งลาเวนเดอร์

โรงเรียน: ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

วิชา: ภาษาไทย

ระดับชั้น: มัธยมปลาย, มัธยมต้น

เขียน
8
อ่าน
3.7 k
ชอบ
5
นำไปใช้
62