profile

นางสาวสุภาดา คำตา

ครูคอมพิวเตอร์ #ห้องเรียนครูลูกเต่า

โรงเรียน: โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

วิชา: คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: มัธยมต้น, มัธยมปลาย

เขียน
4
อ่าน
4.7 k
ชอบ
22
นำไปใช้
31