profile

นางสาววรวลัญช์ เด็ดแก้ว

เราต้องมีพื้นที่ให้กับเด็ก ๆ ในการแสดงความเห็น และให้ความไว้วางใจ เพราะคำถามคือการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ...

โรงเรียน: โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมต้น, มัธยมปลาย

เขียน
6
อ่าน
2.4 k
ชอบ
15
นำไปใช้
21