profile

ครูวีรสิทธิ์ ประกอบศรี

ครูการศึกษาพิเศษ ผู้มองโลกอย่างสดใส จุดเล็กน้อยที่คนมองข้าม แต่ผมมองว่านั้นคือจุดที่สำคัญ

โรงเรียน: ปทุมคงคา

วิชา: วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, เรียนรู้นอกห้องเรียน, พัฒนาทักษะ, พัฒนาลักษณะนิสัย, คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมต้น, มัธยมปลาย

เขียน
1
อ่าน
3.8 k
ชอบ
15
นำไปใช้
40