profile

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ ประกอบมัย

ครู (มนุษย์ต่างดาว) สายจ๊วด ที่มาพร้อมกับการ์ดพลังเวทย์ และของวิเศษมากมายเต็มถุงผ้า ชอบชวนนักเรียนล้อมวงคุย และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเดม กิจกรรม สนุกกับการเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนผ่านการ Reflection

โรงเรียน: มักกะสันพิทยา

วิชา: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมต้น, มัธยมปลาย

เขียน
27
อ่าน
22.7 k
ชอบ
69
นำไปใช้
356