profile

ว่าที่รอยตรีหญิงสุดารัตน์ ประกอบมัย

ครู (มนุษย์ต่างดาว) สายจ้วด ที่มาพร้อมกับการ์ดพลังเวทย์ และของวิเศษมากมายเต็มถุงผ้า ชอบชวนนักเรียนล้อมวงคุย และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเกม กิจกรรม สนุกกับการเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนผ่านการ Reflection

โรงเรียน: มักกะสันพิทยา

วิชา: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมต้น, มัธยมปลาย

เขียน
39
อ่าน
38.9 k
ชอบ
343
นำไปใช้
418