profile

นัฐวุฒิ สลางสิงห์

ครูคนนึงที่อยากเห็นห้องเรียนมีความหมาย

โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วิชา: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมปลาย

เขียน
9
อ่าน
8.5 k
ชอบ
29
นำไปใช้
184