ตามหาไอเดีย

Request ไอเดีย

 • profile

  Zhenjane JenNygar
  กระทู้เปิด วันที่ 4 มกราคม 2020 14:02 น.

  ขอไอเดียการสอนวิชาภาษาจีนหน่อยค่ะ พอจะมีวิธีหรือกิจกรรมสนุกๆที่เกี่ยวกับตัวอักษรจีนบ้างมั้ยคะ?
 • profile

  GoBiiez Vidthayanon
  กระทู้เปิด วันที่ 27 สิงหาคม 2019 07:21 น.

  ตามหากิจกรรมที่ฝึกให้เด็กแสดงและรับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างและไม่อคติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างเด็กๆ ได้มากขึ้น
 • profile

  Namo ToTae
  กระทู้เปิด วันที่ 27 สิงหาคม 2019 07:12 น.

  ขอไอเดียการสอนเรื่อง Grammar ที่เด็กๆสนุกแล้วได้ขยับตัวหน่อยค่ะ
 • profile

  Giraffe Sorawit Paiboonrattanakorn
  กระทู้เปิด วันที่ 27 สิงหาคม 2019 07:15 น.

  ขอไอเดียการสอน Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
 • profile

  Sanya Makarin
  กระทู้เปิด วันที่ 27 สิงหาคม 2019 12:40 น.

  ตามหากิจกรรมศิลปะ สังคม ที่พัฒนาจิตใจ
 • profile

  Woratda Aunkaew
  กระทู้เปิด วันที่ 10 กันยายน 2019 15:03 น.

  ตามหากิจกรรมสอน ศาสนาสากลให้นักเรียนได้เห็นถึงมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาค่ะ
 • profile

  นฤมล ศรีสวัสดิ์
  กระทู้เปิด วันที่ 1 ธันวาคม 2019 14:43 น.

  การสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.5สสวท.
 • profile

  Weeraya Prakopkit
  กระทู้เปิด วันที่ 19 พฤษภาคม 2020 05:02 น.

  ตามหากิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว แบบออนไลน์ค่ะ
 • profile

  Khwunjira Sritham
  กระทู้เปิด วันที่ 27 มกราคม 2020 07:17 น.

  ขอไอเดียการเขียนแผน การสอนคิด thinking school เครื่องมือแต่ละเครื่องมือ กิจกรรมการสอนการนำมาใช้ในวิชาศิลปะ ระดับมัธยม
 • profile

  โกโก้ หวานน้อย
  กระทู้เปิด วันที่ 27 มกราคม 2020 06:40 น.

  ขอไอเดียการสอบแก้อย่างไรให้สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนมัธยมค่ะ
 • profile

  Woratda Aunkaew
  กระทู้เปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2019 03:13 น.

  ตามหาไอเดียการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ ป. 4 เรื่องสิทธิผู้บริโภค ที่เด็กๆมีส่วนร่วมและเป็นกิจกรรมที่เด็กสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้คะ
 • profile

  Panu Puaktungyai
  กระทู้เปิด วันที่ 23 กันยายน 2019 07:08 น.

  ตามหากิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับ ใครมีกิจกรรมสนุกๆรบกวนขอแบ่งปันครับ
 • profile

  โบว์' จ้า
  กระทู้เปิด วันที่ 15 ตุลาคม 2019 09:32 น.

  การสอนพุทธศาสนสุภาษิตม.1
 • profile

  เฌอ เอม
  กระทู้เปิด วันที่ 22 ตุลาคม 2019 18:20 น.

  ตามหากิจกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย เช่น อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรตามพรลิงค์ อาณาจักรศรีวิชัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรโบราณได้
 • profile

  Nut-tsu Kam-inta
  กระทู้เปิด วันที่ 20 ธันวาคม 2019 12:29 น.

  ขอไอเดียกิจกรรมสอนเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคมค่ะ
 • profile

  Thaksaporn Kaveepan
  กระทู้เปิด วันที่ 24 ธันวาคม 2019 06:52 น.

  ตามหาไอเดียการสอน วิชาเศรษศาสตร์ ให้สนุก ไม่เครียด
 • profile

  Warintorn รักในหลวง
  กระทู้เปิด วันที่ 6 มกราคม 2020 02:03 น.

  หาวิธีการสอนเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กมัธยมได้สนุกและเข้าใจง่าย ๆ ด้วยค่ะ
 • profile

  Noona Wararat
  กระทู้เปิด วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2020 02:23 น.

  ผลืตสื่อการสอนวิชาชีววิทยา
 • profile

  Tan Intrawut
  กระทู้เปิด วันที่ 26 เมษายน 2020 05:28 น.

  ตามหากิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง เรื่อง อิศรญาณภาษิตค่ะ
 • profile

  Toey Lolli Lalida
  กระทู้เปิด วันที่ 25 พฤษภาคม 2020 07:04 น.

  ขอไอเดียคาบสุดท้ายของปีการศึกษาหน่อยค่ะ เป็นกิจกรรมสนุกๆ เด็กๆ ได้ reflect their year แบบสนุกๆ