ตามหาไอเดีย

Request ไอเดีย

 • profile

  Namo ToTae
  กระทู้เปิด วันที่ 27 สิงหาคม 2019 07:12 น.

  ขอไอเดียการสอนเรื่อง Grammar ที่เด็กๆสนุกแล้วได้ขยับตัวหน่อยค่ะ
 • profile

  Giraffe Sorawit Paiboonrattanakorn
  กระทู้เปิด วันที่ 27 สิงหาคม 2019 07:15 น.

  ขอไอเดียการสอน Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
 • profile

  GoBiiez Vidthayanon
  กระทู้เปิด วันที่ 27 สิงหาคม 2019 07:21 น.

  ตามหากิจกรรมที่ฝึกให้เด็กแสดงและรับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างและไม่อคติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างเด็กๆ ได้มากขึ้น
 • profile

  Sanya Makarin
  กระทู้เปิด วันที่ 27 สิงหาคม 2019 12:40 น.

  ตามหากิจกรรมศิลปะ สังคม ที่พัฒนาจิตใจ
 • profile

  Woratda Aunkaew
  กระทู้เปิด วันที่ 10 กันยายน 2019 15:03 น.

  ตามหากิจกรรมสอน ศาสนาสากลให้นักเรียนได้เห็นถึงมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาค่ะ
 • profile

  Woratda Aunkaew
  กระทู้เปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2019 03:13 น.

  ตามหาไอเดียการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ ป. 4 เรื่องสิทธิผู้บริโภค ที่เด็กๆมีส่วนร่วมและเป็นกิจกรรมที่เด็กสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้คะ
 • profile

  Panu Puaktungyai
  กระทู้เปิด วันที่ 23 กันยายน 2019 07:08 น.

  ตามหากิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับ ใครมีกิจกรรมสนุกๆรบกวนขอแบ่งปันครับ
 • profile

  โบว์' จ้า
  กระทู้เปิด วันที่ 15 ตุลาคม 2019 09:32 น.

  การสอนพุทธศาสนสุภาษิตม.1
 • profile

  เฌอ เอม
  กระทู้เปิด วันที่ 22 ตุลาคม 2019 18:20 น.

  ตามหากิจกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย เช่น อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรตามพรลิงค์ อาณาจักรศรีวิชัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรโบราณได้