แท็ก ชีววิทยา

70 ไอเดีย

5241
เกมเปิดแผ่นป้าย กระตุ้นการเรียนรู้ก่อนเรียน (PPT)
(มีไฟล์ให้ครับ) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเกม Power point เปิดแผ่นป้าย "มีไฟล์ให้" สามารถนำไปแก้ไข ปรับเปลี่ยนให้ได้ตรงตามเนื้อหาและความต้องการของผู้สอนได้เลยครับ

13685
การสอน Project Approach ปฐมวัยสุดปังในไต้หวัน
ไอเดียจากการดูงานที่โรงเรียนหนานไฮ เด็กปฐมวัยที่นี่เสนอหัวข้อโครงการที่สุดแสนประทับใจ หัวข้อนี้เองนำพาให้เด็กและครูเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ตามมาดูกันว่าหัวข้อนั้นคืออะไร โดย ดร.จุฬินฑิพา นพคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline