เข้าสู่ระบบ

แท็ก ทักษะการร่วมมือ

236 ไอเดีย

3420
BOARD GAME 🤖 CIVILIZATION
เปลี่ยนห้องเรียนให้สนุก เป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (GBL) ชวนเด็กๆ ออกแบบ+สร้าง passion+สร้างนวัตกรรมโครงงานประวัติศาสตร์ หัวข้อ อารยธรรมโบราณ ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารออกมาให้คนเข้าใจและใช้วิธีการ Interactive Learning

5661
ผ่าทฤษฎี ‘คนไทยมาจากไหน ?? >> CRITICAL THINKING
เป็นกระบวนการ ค้นหาคำตอบ ผ่านการตั้งสมมติฐานจากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ ในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ของประวัติศาสตร์ชาติไทย นั่นคือ หัวข้อ “คนไทยมาจากไหน ??“ ภายใต้….คำถามที่กระตุ้นการเรียนรู้ ฝึกการวิเคราะห์เชิงอธิบายข้อมูลในประเด็นต่างๆ ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์

3021
เคมีกับเด็กที่ไม่ชอบเคมี_แจกไฟล์ใบงาน(>///<")
การที่จะอธิบายความเข้าใจด้านเคมี ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องจินตนาการด้วยแล้วกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาอย่างคำว่า อะตอมคืออะไร สารประกอบโคเวเลนต์เกิดได้อย่างไร การเขียนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นมีที่มาอย่างไร อันนี้เป็นเพียงไอเดียหนึ่งที่เราเคยใช้สอนเอามาปรับใหม่ให้ทันยุคมากขึ้นนะคะ ^ ^

icon

Copyright © 2021 InsKru. All rights reserved.

facebookline